Hrací řád

Na kurtech může hrát jen ten, kdo má zaplacené členské příspěvky,
zaplacené hodinové hraní a nebo člen za něj zaplatil jako za hosta. Nic víc !!!!
Hodinové hraní: 150,- kč pro nečleny za první hodinu a 100,- za každou další hodinu ten den.
Přednost mají členové oddílu. Člen oddílu, který pustí nečlena na hodinové hraní,
zodpovídá za úhradu hraní a její předání pokladníkovi.
Hodinové hraní nelze dopředu rezervovat. Lze jen pokud je momentálně volno.
Pokud hraje člen s nečlenem, tak za zaplacení úhrady 75 kč  na 1 hod.,
100 kč za 1,5 hod apod., zodpovídá člen.
Členství je tedy individuální a nevztahuje se na rodinné příslušníky, kamarády apod !!
Členové si mohou rezervovat kurt na dva dny dopředu a maximálně na 1,5 hodiny denně na
dvouhru a na 2 hodiny na čtyřhru!!
Příklad: Na pátek se mohu zapsat až ve středu v 0 hodin 01 minut. Nenechávejte volné 1/2 hodiny.
Pokud je ale volno, tak členové mohou hrát i déle. Výjimky (sponzorské hraní, trenink závodních
hráčů, mistrovské zápasy, trenink dětí, významní hosté a akce,…) stanoví výbor oddílu v rozpisu.
Pro přehled uvádějte na rozpise všechny, kdo na kurtu hráli.
Členské příspěvky již neplatí ten, kdo je zaplatil oddílu kopané. Oddílové platí každý.
Nově zaplatí, každý kdo chce využívat sprchu, 200 kč navíc.
Příspěvky vybírá Dominika Boučková
Uhraďte prosím do 31.5.
Celoroční příspěvky:
oddílové členské
děti a studenti: 900 100,-
závodní hráči 800 100,-
důchodci 1000,- 100,-
ostatní rekr. hráči 1600,- 100,-
Lze i půlroční příspěvky (do 1.7. nebo od 1.7.)
oddílové členské
děti a studenti: 500,- 100,-
důchodci 600,- 100,-
ostatní rekr. hráči 900,- 100,-
(tyto příspěvky jsou stanoveny jako minimální, věříme, že dle svých možností přispějete více)
Prosíme o dodržování hracího řádu a to ve vlastním zájmu, nepodvádějte je to nedůstojné.
Jste přeci tenisté.